top of page

50 days of health

Har sommaren varit lång? Vill du komma igång tillsammans med andra? Vill du motionera utifrån dig själv, men ändå ha en grupp som motiverar dig?

Antar du utmaningen?

Anmälan och information

Namn*

Mejladress*

Meddelande*

Anmälan är bindande pga begränsat antal deltagare.

Anmälan görs via mail till: anna.orn@huddinge.se (där skickar du också med en screenshot på din betalning) samt swisch:a 300 kr till: 1233194610

Skriv: ditt för- och efternamn, storlek på t-shirt samt skriv ämne: 25/50

Projektledare: PT Anna Örn och Jason Hansen

www.enjoy4u.net; www.huddingehallen.com

bottom of page