Enjoy4U

Friskvård, Personlig träning och kostrådgivning

Vi ger unika lösningar till ditt företag.

Hälsotester, sociala aktiviteter, föreläsningar, konditionstävlingar och kick of


Vi Erbjuder Dig!

Vi fixar - Du deltar

 • Kick- of   teambuildning
 • Pass på företaget - vi kommer till er!

 

FRISKARE FÖRETAG OCH SKOLA

Vi arbetar med hela KASAM begreppet för att stärka det friska på arbetsplatsen. Vi utgår från hela personalens och organisationens fysiska, psykiska och sociala hälsa! I baspaketet ingår: inventering av alla personalgrupper - hur tycker de att arbetsplatsen ska satsa på friskvårdande insatser? Friskvårdspolicy handlingsplan och med uppföljning och presentation. Inspiratörsmöten, Frisknytt - e-post tidning, Teammöten med ledningsgrupp ang. hälsa, strategier, hälsosamt ledarskap mm . Vi erbjuder:

 • Olika tävlingar  Hjärt(s)laget, motionskort
 • Föreläsningar
 • Hälsoprofiler  

    Friskare beslut - Stark ledningsgrupp

 • Utbildning av ledningsgrupp kring hälsosamma beslut
 • Inspiratörs utbildning 
 • Driva en friskvårdssatsning

Friskare Företag

 • Föreläsningar
 • Olika motions tävlingar
 • Inventering, livsstilsanalys, individuellt eller i arbetslag, åtgärdsprogram och                                                                      uppföljning
 •                                                     Utbildning av friskvårdsinspiratörer, teammöten
 •                                                     Utbildning ledningsgrupp