Enjoy4U

Friskvård, Personlig träning och kostrådgivning

Du är unik! Det är mitt förhållningssätt vad gäller all träning, kost, avspänning och mental träning! kom ihåg det! Du är unik!

Vi ger unika lösningar till ditt företag.

Hälsotester, sociala aktiviteter, föreläsningar, konditionstävlingar och kick of

Vi Erbjuder Dig!

Vi fixar - Du deltar

 • Kick- of teambuildning
 • Pass på företaget - vi kommer till er!

FRISKARE FÖRETAG OCH SKOLA

Vi arbetar med hela KASAM begreppet för att stärka det friska på arbetsplatsen. Vi utgår från hela personalens och organisationens fysiska, psykiska och sociala hälsa! I baspaketet ingår: inventering av alla personalgrupper - hur tycker de att arbetsplatsen ska satsa på friskvårdande insatser? Friskvårdspolicy handlingsplan och med uppföljning och presentation. Inspiratörsmöten, Frisknytt - e-post tidning, Teammöten med ledningsgrupp ang. hälsa, strategier, hälsosamt ledarskap mm . Vi erbjuder:

 • Olika tävlingar Hjärt(s)laget, motionskort
 • Föreläsningar
 • Hälsoprofiler  

Friskare beslut - Stark ledningsgrupp

 • Utbildning av ledningsgrupp kring hälsosamma beslut
 • Inspiratörs utbildning
 • Driva en friskvårdssatsning

Friskare Företag

 • Föreläsningar
 • Olika motions tävlingar
 • Inventering, livsstilsanalys, individuellt eller i arbetslag, åtgärdsprogram och uppföljning
 • Utbildning av friskvårdsinspiratörer, teammöten
 • Utbildning ledningsgrupp

Begär mer information

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible

Boka presentation